Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

Ticaret Bakanlığından:

  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

  • YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  • ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

 

  • MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “9.500” ibaresi “13.300” olarak değiştirilmiştir.
  • MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
  • MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

ÜCRET TARİFESİ İNDiR