Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

(daha&helliip;)

Read More

Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı

Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirememiş olan firmaların Dahilde İşleme İzin Belgelerine, ilgili bölge müdürlüklerine taahhüt edilen ihracatı yerine getirememelerini belgelemeleri ve ilgili bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda ilave 6 aylık ek süre verilmesine karar verilmiştir

(daha&helliip;)

Read More