Vizyon & Misyon

İnsanları En Önemli Değer Olarak Görmek

Eğitmek, en iyisini kazanmak, kazandırmak ve elde etmek.
Farklı potansiyellerde, lider karakterini kazandırmak.
İnsanların ve düşüncelerinin farklılık etkisini görmek.
Kararlarda, birliktelik oluşturarak çabuk ve net iletişim sağlamak.
Tereddüde yer vermemek ve hissettirmemek.

Hedefe Pratik Ulaşma Azminde Olmak

Doğru bilgilerle, doğru hedefe konsantre olmak.
Net strateji doğrultusunda çözüme gitmek.
Doğru kararları, program hizmetinde başarıyı oluşturmak.

Üstün ve Dürüst Olmak

Tecrübelerin doğrultusunda prensip sahibi olmak.
İnsanların ne duymak istediklerini değil, neyi duymaya ihtiyaçları olduğunu kavramak, araştırmak ve sunmak.
Verilen sözde durmak.
Başarı kriterini oluşturmak ve muhafaza etmek.

Bir Takımın Oyuncusu Olmak

Önce anlamak, görmek ve yönlendirici olmak.
Farklı bakış açısındaki yönü görerek teşvik etmek.
Takım hizmetini kurarak kazanmayı hedeflemek.
Müşteri-Firma ilişkisinde en mükemmeli oluşturmak.

İşin Sahibi Olmak

Oto kontrol sistemi ile önem ve aciliyeti sezebilmek.
İşi yönlendirmek ve sonuçlandırmak.
Sektördeki yenilikleri takip edebilmek, uygulamak ve raporlaştırmak.
İşini sevmek, makul riskleri göğüslemek.
Kişisel başarıyı iş başarısı ile bütünleyerek değerlendirebilmek.

Fonksiyonel Mükemmelliğe Ulaşmak

Yetenek seviyesini, yenilikleri ve üretkenliği ile geliştirmek.
Kusursuz başarıda profesyonelliği hedeflemek.
İşte devamlılığı öğrenmek sağlamak.
İş akış sistemlerini bilmek, geliştirmek ve uygulamak.
Bireysel ve birimsel olarak, aktarılacak değerin, yerini doğru saptamak, zamanında ulaştırmak.

İnanç Lojistik tarafından yayımlanan Dış Ticaret Bülteni’ni
Bülten İndir