Yatırım Teşvik Belgesi Asgari Yatırım Şartları Değişti; Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için, 1. ve 2. bölgede yapılacak olan yatırımlarda, asgari 1 milyon lira yatırım şartı bulunmaktadır

  • Yatırım Teşvik Belgesi Asgari Yatırım Şartları Değişti; Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için, 1. ve 2. bölgede yapılacak olan yatırımlarda, asgari 1 milyon
    lira yatırım şartı bulunmaktadır. Yapılan düzenleme ile 2022 yılından itibaren asgari 3 milyon liralık yatırım gerekmektedir. 3.4.5. ve 6. bölgede yapılması planlanan yatırımlarda asgari 500 bin lira yatırım şartı bulunmaktadır. 2022 yılından itibaren asgari yatırım şartı 1 buçuk milyon liraya çıkarılmıştır.
  • 2022 yılından sonra alınacak belgelerde, asgari yatırım şartının artacak olması, bölgesel destek limitlerini de artırmıştır. Firmaların yatırım teşvik belgelerini bu yıl içerisinde almaları asgari yatırım şartları açısından avantajlıdır.
  • Mevcut belgeler için, Covid ek süre hakkı 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.
  • Bazı Makinelerin ithalinde gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı.

Detaylar için lütfen ilgili dosyayı indiriniz.

Resmi Gazete Ekleri için lütfen dosyayı indiriniz.