İthalat Denetimi

2020/9 sayılı ÜGD Tebliğinde yer alan GTİP’lerin karşısında evlerde kullanılan ibaresi yazmakta iken 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğindeki GTİP’lerin karşısında ise diğerleri ibaresinin bulunduğu ifade edilmiştir.

(daha&helliip;)

Read More