Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 6. Fıkrasına İstinaden Elektronik Yolla Tebligat, Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen 5. Günün Sonunda Yapılmış Sayılır.

(daha&helliip;)

Read More