9/8/1983tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20ncimaddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

(daha&helliip;)

Read More