T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-40216608-157.01

Konu     :Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü

12.11.2021 / 69088347

DAĞITIM YERLERİNE

 Bakanlığımıza intikal eden taleplerden, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi gereğince antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat miktarının hesaplanmasına ilişkin olarak; Antrepo-GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde belirtilen açık alan ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği EK-80 f maddesinde Genel Antrepoların sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının götürü teminat tutarına eklenip eklenemeyeceği hususunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmelik eki Ek-80’in “II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler” bölümünün “A-Genel Özellikler” başlığının 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca; Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat tutarı hesaplamasının Gümrük Yönetmeliğinin 527/2 inci maddesi hükmü çerçevesinde Antrepo-GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde belirtilen alan(açık+kapalı) ve/veya hacim üzerinden yapılması; eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için antrepo sahasında bulunan 500 m2’lik açık alanın ise söz konusu götürü teminat tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Read More