30.12.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveline ilişkin karar yayımlanmış olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetveline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli

Read More