Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirememiş olan firmaların Dahilde İşleme İzin Belgelerine, ilgili bölge müdürlüklerine taahhüt edilen ihracatı yerine getirememelerini belgelemeleri ve ilgili bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda ilave 6 aylık ek süre verilmesine karar verilmiştir

04/04/2022 tarih ve 00073504888 sayılı Bakanlık makam onayı doğrultusunda Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getirememiş olan firmaların Dahilde İşleme İzin Belgelerine, ilgili bölge müdürlüklerine taahhüt edilen ihracatı yerine getirememelerini belgelemeleri ve ilgili bölge müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda ilave 6 aylık ek süre verilmesine karar verilmiştir.

Makam onay metnini ekte bulabilirsiniz.

Firmaların yayımlanan mücbir sebep süresinden faydalanabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

  • Ek süreden faydalanacak belgenin 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş olması ve bu tarih itibariyle henüz taahhüt hesabının kapatılmamış olması,
  • belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
  • Son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,
  • Başvurunun en geç belge süre sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne gönderilmiş olması gerekmektedir.
  • İlgili süre başvuruları, 31/12/2022 yılına kadar yapılabilecektir.

EK İNDİR : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı_Ustyazi