Menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Slovenya Gümrük İdaresinden alınan

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı :E-16934678-180.05-
Konu :Elektronik Menşe Şahadetnamesi

04.02.2021 / 61221390
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :13.01.2021 tarihli ve 60587049 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu, menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Slovenya Gümrük İdaresinden alınan bilye göre, ABD’nin Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından menşe şahadetnameleri kağıt ortamında veya elektronik şekilde, Slovenya Gümrük İdaresi tarafından kağıt ortamında, Slovenya’nın Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından elektronik şekilde düzenlenebilmekte olup, bu kapsamda elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncellenen listenin bir örneği ekte yer almaktadır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler: Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğüne

ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN
ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER

• AVUSTURYA (yazıda web adresi yok)
BELÇİKA (www.digichambers.be/verify)
ALMANYA (https://cert.ihk.de)
• KANADA (yazıda web adresi yok)
• FİNLANDİYA (yazıda web adresi yok)
• İSPANYA (yazıda web adresi yok)
• İSVEÇ (yazıda web adresi yok)
• HOLLANDA (yazıda web adresi yok)
FRANSA (http://certificates.iccwbo.org)
• İSVİÇRE (yazıda web adresi yok)
• DANİMARKA (yazıda web adresi yok)
• İRLANDA (yazıda web adresi yok)
• İNGİLTERE (yazıda web adresi olmayıp sonradan kontrol adresleri bulunmaktadır)
• MEKSİKA (yazıda web adresi yok)
İTALYA (https://certificates.iccwbo.org) veya (https://certificates.iccwbo.org/Member/Details/25)
ÇİN HALK CUM. (www.origin.customs.gov.cn) veya (http://check.ccpiteco.net)
KORE CUMHURİYETİ (http://cert.korcham.net/search/index.htm)
ENDONEZYA (http://eska.kemendag.go.id)
• EKVADOR (yazıda web adresi yok)
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) (www.economy.gov.ae)
• UKRAYNA (origin@customs.gov.ua)
TAYLAND (http://verify.dft.go.th)
UMMAN (https://eservices.chamberoman.om/coo-verify)
LİTVANYA (https://essdocs.com/esscert-certificate-of-origin-verification)
JAPONYA (QR kodun okutulması ile https://ref.jcci.or.jp)
• AVUSTRALYA
• ABD
• SLOVENYA