Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir.

(daha&helliip;)

Read More

Antrepoda Kağıtsız Beyanname

“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınıyor.

(daha&helliip;)

Read More

Kolay İhracat Noktaları

Yönetmeliğin 76 ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamaktadır.

(daha&helliip;)

Read More

Atık Madeni Yağlar

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-17474625-109
Konu     :Atık Madeni Yağlar

24.12.2020 / 60035733

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, madeni yağların hangi durumlarda atık yağ olarak sınıflandırılacağına ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

(daha&helliip;)

Read More