“Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınıyor.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-700
Konu :Antrepoda Kağıtsız Beyanname

15.03.2021 / 62318743
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili sonradan olabilecek yürütülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmış olup, 29.03.2021 tarihinden itibaren uygulamanın ekteki excel tablosunda yer alan gümrük idarelerinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler ekte yer alan gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

– 29.03.2021 – 04.04.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

– 05.04.2021 tarihi itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

– Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir,
Pilot uygulamanın nihai hedefi ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olup, bu kapsamda halihazırda kağıt nüshalar üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin kimin tarafından yapıldığı bilgisini de içerecek şekilde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu uygulamanın Bölge Müdürlüğünüz ve ilgili Gümrük Müdürlüklerince yakından takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikte bilgilendirilmesi gerekmektedir
Uygulamaya ilişkin ekte yer alan Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili yükümlüleri bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrük İdaresi Kodu Gümrük İdaresi Adı
160200 MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
410100 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
340900 HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
351700 MANİSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
270100 GAZİANTEP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
161500 YALOVA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
310100 İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
342400 YEŞİLKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
341453 İSTANBUL HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
160700 ESKİŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
410700 SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
411500 KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
080500 RİZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
061000 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
061500 ANKARA GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
161700 İNEGÖL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
590300 AVRUPA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
070100 ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
411700 KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
440200 KAHRAMANMARAŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
411300 GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
160600 BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
440100 MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
411600 ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
590800 BİGA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
650800 VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
331500 YUMURTALIK SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
353400 AYDIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
080100 HOPA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
551100 İNEBOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
352900 AFYONKARAHİSAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
610400 GİRESUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
343400 PENDİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ